Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Kosmetikans innehåll och utveckling » Produktkännedom

Produktkännedom

Utfšrandeplaner
Kod: SK13KI01
Namn: Produktkännedom
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Skönhetsbranschens kemi och biologi
Kursspecifika kompetenser: • Studerande känner till sammansättning och verksamma ämnen i de mest förekommande produkterna inom skönhetsbranschen
• Studerande kan identifiera verksamma ämnen i olika produkter
• Studerande kan tillverka enkla produkter inom skönhetsvården
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen