Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Kosmetikans innehåll och utveckling

Kosmetikans innehåll och utveckling

Utfšrandeplaner
Kod: SK13KI
Namn: Kosmetikans innehåll och utveckling
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande känner till kosmetikans innehåll och sammansättning
• Studerande kan tillverka och utveckla produkter inom skönhetsvård
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen