Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Forskning, utveckling och handledning » Handledning

Handledning

Utfšrandeplaner
Kod: SK13FM02
Namn: Handledning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om pedagogiska teorier och handledningsteorier
• Studerande kan planera och hålla lektioner inom skönhetsbranschen
• Studerande kan handleda självständigt i olika arbetssituationer inom skönhetsbranschen
• Studerande kan analysera, utvärdera och utveckla den egna förmågan att undervisa och handleda
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan föra dialog och samverka med kunden i enlighet med branschterminologi och ge råd åt kunden på det engelska språket
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen