Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Forskning, utveckling och handledning » Forskningsmetodik II

Forskningsmetodik II

Utfšrandeplaner
Kod: SK13FM01
Namn: Forskningsmetodik II
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik
Kursspecifika kompetenser: • Studerande är väl förtrogen med forskningsprocessen och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen
• Studerande behärskar de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
• Studerande har beredskap att självständigt och under handledning genomföra lärdomsprov
• Studerande behärskar de kvantitativa och statistiska grundbegreppen samt är förtrogen med framställande av beskrivande statistik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen