Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Forskning, utveckling och handledning

Forskning, utveckling och handledning

Utfšrandeplaner
Kod: SK13FH
Namn: Forskning, utveckling och handledning
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande är väl förtrogen med forskningsprocessen och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen
• Studerande kan undervisa och handleda i olika arbetssituationer inom skönhetsbranschen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen