Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Praktik » Hälsovård

Hälsovård

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10HV
Namn: Hälsovård
SP totalt: 27
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 27    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen