Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Estetiskt och visuellt skapande » Skapande av modevisning eller modeshow

Skapande av modevisning eller modeshow

Utfšrandeplaner
Kod: SK13EV02
Namn: Skapande av modevisning eller modeshow
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Estetik och modevetenskap
Grundläggande stil
Fantasi, etnisk och åldersanpassad make up
Skapande frisyrdesign
Make up för foto, film och teater
Fotografering
Kursspecifika kompetenser: • Studerande känner till hur en modevisning eller modeshow förverkligas
• Studerande känner till hur en modekoordinator arbetar
• Studerande har kunskaper inom hår, makeup och styling för att förverkliga en modevisning eller modeshow
• Studerande har förmåga att skapa en stilhelhet för en eller flera modeller
• Studerande kan framställa en visuellt enhetlig modevisning eller modeshow i samarbete med varandra och andra samarbetspartners
• Studerande kan planera, utföra och utvärdera en modevisning eller modeshow som projekt samt sammanställa en projektrapport
• Studerande förstår marknadsföringens betydelse för projektet
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen