Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Estetiskt och visuellt skapande » Skapande av stilhelheter

Skapande av stilhelheter

Utfšrandeplaner
Kod: SK13EV01
Namn: Skapande av stilhelheter
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Make up
Estetik och modevetenskap
Grundläggande stil
Skapande frisyrdesign
Makeup för foto, film och teater
Fotografering
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om mode från olika modehus
• Studerande känner till grunderna för skapandet av stilhelheter
• Studerande kan kreativt arbeta med olika tekniker för make up och frisyrdesign inom projektarbete
• Studerande kan skapa en för kunden anpassad design
• Studerande har kunskap om hur en imagefotografering görs
• Studerande har skapat en stylistbox för kommande projekt
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera, förverkliga och utvärdera det egna arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen