Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Praktik » Klinisk vård 5

Klinisk vård 5

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV5
Namn: Klinisk vård 5
SP totalt: 60
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 33    År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen