Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Estetiskt och visuellt skapande

Estetiskt och visuellt skapande

Utfšrandeplaner
Kod: SK13EV
Namn: Estetiskt och visuellt skapande
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande kan skapa en estetisk imagehelhet för kunden som reflekterar det valda temat
• Studerande kan skapa en visuellt enhetlig modevisning eller modeshow
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen