Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Entreprenörskap

Entreprenörskap

Utfšrandeplaner
Kod: SK13EN
Namn: Entreprenörskap
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 8    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom branschen
• Studerande innehar kunskap om produktplacering och marknadsföring inom branschen
• Studerande utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap
• Studerande känner till finansierings- och ansökningssystem, upphovsrättliga frågor samt organisationer inom yrkesområdet
• Studerande utvecklar en förståelse för att bygga nätverk
• Studerande strukturerar nyskapande och kreativa förslag till verksamhet inom branschen ur ett nordiskt och internationellt perspektiv
• Studerande har kunskap om ekonomins betydelse för verksamheten inom eget yrkesområde
• Studerande har grundläggande insikter i bokföring och redovisning
• Studerande känner till grunderna i affärsjuridik
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen