Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utfšrandeplaner
Kod: UOSHV10FM01
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
• Studerande förstår forskningsprocessen och hur de olika delarna samverkar med varandra
• Studerande kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensprocessen samt i projekt
• Studerande förstår och kan beskriva i kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen