Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Stilplanering för kunder » Stilplanering för kvinnor

Stilplanering för kvinnor

Utfšrandeplaner
Kod: SK13SK01
Namn: Stilplanering för kvinnor
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Anatomi och hudvårdens grunder
Hårdesign och vårdbehandlingar
Make up
Grundläggande stil
Inre och yttre skönhet samt hälsa
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har fördjupad kunskap om kroppsformer
• Studerande känner till passande frisyrer och glasögon för ansiktsformer
• Studerande har utvecklat stilanalys som metod
• Studerande känner till kvinnans olika livsskeden
• Studerande har kunskap om olika klädstilar och stilhelheter
• Studerande kan utföra stilplanering för olika åldrar och olika tillfällen
• Studerande har kunskap om klädkoder
• Studerande har förmåga att använda accessoarer på ett kreativt sätt i stilhelheter
• Studerande kan planera, skapa och utvärdera olika stilhelheter för kunden
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen