Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Stilplanering för kunder

Stilplanering för kunder

Utfšrandeplaner
Kod: SK13SK
Namn: Stilplanering för kunder
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande kan analysera, planera, skapa och utvärdera olika stilhelheter för både kvinnor och män
• Studerande kan beakta olika faktorer som påverkar stilplaneringen för kvinnor och män
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen