Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Frisyrdesign och special make up » Make up för foto, film och teater

Make up för foto, film och teater

Utfšrandeplaner
Kod: SK13FS02
Namn: Make up för foto, film och teater
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Make up
Fantasi, etnisk och åldersanpassad make up
Kursspecifika kompetenser: • Studerande kan skapa olika typer av make up för fotografering och film
• Studerande har kunskap om olika produkter och användningssätt
• Studerande förstår ljusets betydelse för make up
• Studerande kan på ett kreativt sätt utföra maskeringar och make uper
• Studerande kan anpassa maskering och make up till rådande förhållanden
• Studerande känner till olika preparat som kan användas vid maskering
• Studerande kan skapa make up för kunder med problemhy
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera, planera, utföra och utvärdera det egna arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen