Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Frisyrdesign och special make up

Frisyrdesign och special make up

Utfšrandeplaner
Kod: SK13FD
Namn: Frisyrdesign och special make up
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande behärskar kreativ frisyrdesign och kan utforma olika frisyrer med olika verktyg och produkter
• Studerande har kunskap om special make up inom foto, film och teater
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen