Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Färgdesign och varierande make up » Fantasi, etnisk och åldersanpassad make up

Fantasi, etnisk och åldersanpassad make up

Utfšrandeplaner
Kod: SK13FV02
Namn: Fantasi, etnisk och åldersanpassad make up
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Make up
Kursspecifika kompetenser: • Studerande kan använda olika tekniker och produkter för att skapa vardags och kreativ make up åt personer i olika åldrar, med olika hudfärg och för olika tillfällen
• Studerande kan skapa fantasi make up
• Studerande kan utföra kroppsmålning
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera och utvärdera det egna arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen