Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Färgdesign och varierande make up » Färgdesign

Färgdesign

Utfšrandeplaner
Kod: SK13FV01
Namn: Färgdesign
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Hårdesign och vårdbehandlingar
Kursspecifika kompetenser: • Studerande kan färglärans grunder för hårfärgning
• Studerande kan färgteknikens grunder för hårfärgning
• Studerande behärskar viss produkt teknik
• Studerande känner till grunderna för frisyrdesign
• Studerande känner till olika produkter som används vid färgbehandling
• Studerande känner till sammansättning och verksamma ämnen i produkterna
• Studerande behärskar färgläran i det praktiska arbetet
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera och utvärdera det egna arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen