Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Stil och fotografering » Fotografering

Fotografering

Utfšrandeplaner
Kod: SK13SF02
Namn: Fotografering
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande behärskar kamerateknik
• Studerande kan fotografera med digital- och systemkamera
• Studerande känner till fotoutrustningen och kan bygga upp en fotostudio
• Studerande kan grunderna i digitalbildbehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen