Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Stil och fotografering » Grundläggande stil

Grundläggande stil

Utfšrandeplaner
Kod: SK13SF01
Namn: Grundläggande stil
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Anatomi och hudvårdens grunder
Hårdesign och vårdbehandlingar
Make up
Estetik och modevetenskap
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om formlära som grund för stilplanering
• Studerande har kunskap om kropps- och ansiktsformer
• Studerande har kunskap om grundläggande klädstilar
• Studerande känner till säsongens mode och trender
• Studerande kan utföra stilanalyser
• Studerande känner till klädplaggens olika former
• Studerande kan välja ut passande klädplagg för olika kroppsformer
• Studerande känner till olika accessoarer och kan använda dem till olika stilhelheter
• Studerande kan skapa en basgarderob för kunden
• Studerande har kunskap att kreativt analysera, planera och skapa stilhelheter för en kund
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen