Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Estetik, modevetenskap och hälsa

Estetik, modevetenskap och hälsa

Utfšrandeplaner
Kod: SK13EM
Namn: Estetik, modevetenskap och hälsa
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om estetikens och modets betydelse i samhället
• Studerande förstår att skönhet har djupare betydelse än ytan
• Studerande förstår hälsan som en del av kundens välbefinnande
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen