Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Skönhetsbranschen arbetsmiljö » Skönhetsbranschens kemi och biologi

Skönhetsbranschens kemi och biologi

Utfšrandeplaner
Kod: SK13SA02
Namn: Skönhetsbranschens kemi och biologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om grunderna för den kosmetiska kemin
• Studerande har insikter i hudens histologi och mikrobiologi
• Studerande känner till hudens immunologi och patologi
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen