Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Skönhetsbranschen arbetsmiljö » Estenomens arbetsmiljö

Estenomens arbetsmiljö

Utfšrandeplaner
Kod: SK13SA01
Namn: Estenomens arbetsmiljö
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande känner till företagshälsovårdslagens (1383/2001) och arbetarskyddslagens (738/2002) betydelse för det kommande yrket som estenom
• Studerande kan analysera estenomens psykiska och fysiska arbetsmiljö och ge utvecklingsförslag
• Studerande har kunskap om möjligheter och hinder för arbetsplatsutveckling
• Studerande har kunskap om aseptiska metoder inom skönhetsbranschen
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen