Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Skönhetsbranschen arbetsmiljö

Skönhetsbranschen arbetsmiljö

Utfšrandeplaner
Kod: SK13SA
Namn: Skönhetsbranschen arbetsmiljö
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om skönhetsbranschens arbetsmiljö och dess betydelse i estenomens arbete
• Studerande förstår hudens biologi och känner till kemins grunder inom skönhetsbranschen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen