Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Yrkesstudier » Skönhetsvårdens grunder » Make up

Make up

Utfšrandeplaner
Kod: SK13SG04
Namn: Make up
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om grundläggande make up tekniker
• Studerande har kunskap om val av olika make up metoder, färger och produkter
• Studerande har förmåga att välja ut passande färger till kunden
• Studerande känner till olika make up verktyg och deras användningssätt
• Studerande kan tillämpa grundmake up och dags, bättre och fest make up
• Studerande kan tillämpa make up för män
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan utvärdera det egna arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen