Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Grundstudier » Introduktion till högskolestudier och språk » Datastödd stilplanering

Datastödd stilplanering

Utfšrandeplaner
Kod: SK13IN01
Namn: Datastödd stilplanering
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande kan planera, förverkliga och analysera olika stilhelheter med hjälp av den datastödda stilplaneringen
• Studerande har kunskap om programmen Photoshop och InDesign och kan använda dem för att förverkliga stilhelheter
• Studerande kan använda den datastödda stilplaneringen i olika arbetssituationer inom skönhetsbranschen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen