Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Praktik » Ledarskapspraktik

Ledarskapspraktik

Utfšrandeplaner
Kod: SK13PR02
Namn: Ledarskapspraktik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: Praktik
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera företagets verksamhet ur ett ledarskapsperspektiv
• Studerande har kunskap om vad arbetet som förman inom branschen innebär och har beredskap att fungera som förman inom branschen
• Studerande har fördjupad kunskap i branschens specialområden
• Studerande kan reflektera över den egna arbetsinsatsen
• Studerande kan analysera företagskulturen och ge utvecklingsförslag
• Studerande har utvecklat den egna yrkesprofessionen genom att reflektera kring sin ledarskapsstil i olika arbetssituationer
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen