Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Praktik » Praktik

Praktik

Utfšrandeplaner
Kod: SK13PR01
Namn: Praktik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande har inblick i olika organisationer och företag inom branschen
• Studerande har bredare kunskap om intresseområde inom branschen
• Studerande kan analysera olika arbetsprocesser och olika kundbetjäningssituationer
• Studerande har tillämpat och fördjupat sina egna kunskaper från tidigare teoretiska kurser
• Studerande förstår betydelsen av marknadsföring och försäljning inom företaget
• Studerande har påbörjat en professionell utveckling av den egna yrkesskickligheten och yrkesidentiteten
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen