Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Lärdomsprov

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik
Forskningsmetodik II
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande har färdigheter att på ett vetenskapligt arbetssätt skriva en rapport över ett centralt intresseområde inom skönhetsbranschen samt kan presentera och argumentera utgående från rapporten
• Studerande har kunskap att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiken
• Studerande har fördjupad kunskap inom ett intresseområde och kan reflektera
kring hur branschen kan utvecklas inom det specifika intresseområdet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen