Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

 

Introduktion till högskolestudier

Utfšrandeplaner
Kod: YH10IN01
Namn: Introduktion till högskolestudier
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• Studerande reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• Studerande kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• Studerande känner till undersökningsprocessen
• Studerande kan söka och kritiskt värdera information
• Studerande kan planera, genomföra och evaluera processer
• Studerande kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• Studerande kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen