Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Skönhetsbranschen » Grundstudier » Introduktion till högskolestudier och språk

Introduktion till högskolestudier och språk

Utfšrandeplaner
Kod: SK11IN
Namn: Introduktion till högskolestudier och språk
SP totalt: 22
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 16    År 2: 3    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande är förtrogen med yrkeshögskoleväsendet och kan planera och ta ansvar för egna studier
• Studerande kan söka och använda sig av olika slag av information och litteratur samt uttrycka sig ändamålsenligt och klart i olika situationer
• Studerande har utvecklat, berikat ordförrådet och språkkunskaperna så att de motsvarar de krav som yrkesverksamheten och fortsatta studier ställer
• Studerande behärskar fackterminologin inom programmet
• Studerande känner till Novias hållning i miljöfrågor och förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling inom olika branscher utgående från många olika perspektiv
• Studerande har beredskap att skapa stilhelheter med hjälp av datastödd stilplanering och bilder
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen