Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Grundstudier » Branschspecifika studier » Företagsamhet

Företagsamhet

Utfšrandeplaner
Kod: UOKU13FS01
Namn: Företagsamhet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch
-utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap
-utvecklar ett kunnande om finansieringssystem inom den kreativa branschen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen