Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Grundstudier » Branschspecifika studier » Nutidskonst och design

Nutidskonst och design

Utfšrandeplaner
Kod: UOKU13KD01
Namn: Nutidskonst och design
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-känner till och kan definiera nutidskonstens mångfald
-kan ge en överblick av det samtida konst- och designfältet
-kan föra en kommunikation gällande nutidskonsten koppling till konsthistoriens tradition
-kan gör en tolkning av nutidskonstens uttryck, form och innehåll
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen