Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Grundstudier » Branschspecifika studier » Konsthistoria 2

Konsthistoria 2

Utfšrandeplaner
Kod: UOKUÖ10KH02
Namn: Konsthistoria 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: tuderande
• känner till begrepp och tankegångar gällande 1900-talets konstscen
• utvecklar en förståelse gällande innehåll, form och uttryck
• behärskar ett analytiskt och reflektivt tänkande
• kan definiera visuell kultur och utmaningarna inom området
• har förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen