Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Grundstudier » Branschspecifika studier » Kulturkunskap

Kulturkunskap

Utfšrandeplaner
Kod: UOKU13KK01
Namn: Kulturkunskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-känner till och utvecklar en förståelse för kulturbegreppet utgående från ett brett perspektiv
-utvecklar en förståelse för kulturens komplexitet i en social och samhällelig kontext
-har förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturell utveckling
-utvecklar en förståelse för samtidskulturen
-har förmåga att i grupp konstruktivt tolka samtiden
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen