Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Grundstudier » Branschspecifika studier » Konsthistoria 1

Konsthistoria 1

Utfšrandeplaner
Kod: UOKU13KH01
Namn: Konsthistoria 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-känner till och kan definiera konsthistoriens tradition med fokus på den äldre konsthistorien
-utvecklar en förståelse för uttryck, form och innehåll i relation till olika tidsepoker
-kan tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen