Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Teknik » Studiofotografering 2

Studiofotografering 2

Utfšrandeplaner
Kod: MK13TE10
Namn: Studiofotografering 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• behärskar ett fördjupat arbetssätt i studion
• kan avancerad ljussättning i studio och i andra miljöer
• behärskar produkt- och porträttfotografering
• kan grunderna i interiörfotografering
• kan konstruera bilder i studiomiljö
• kan uttrycka sig och transformera det till ett medium
• känner till lämpliga företagsformer och praxis inom sitt gebit
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen