Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Valfria studier » Fördjupning » Reprofotografering

Reprofotografering

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FD03
Namn: Reprofotografering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• lär sig grunderna i ljussättning (reprofotografering)
• lär sig vikten av färgbalans och kontrast (reprofotografering)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen