Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Valfria studier » Fördjupning » Arkitekturfotografering

Arkitekturfotografering

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FD02
Namn: Arkitekturfotografering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• lär sig grunderna i interiör/exteriörfotografering
• principen för tilt/shift
• grunderna i digital bildbehandling för interiör/exteriörfotografering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen