Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Valfria studier » Fördjupning » Analog kamera/filmskanner/film

Analog kamera/filmskanner/film

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FD01
Namn: Analog kamera/filmskanner/film
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• lär sig kamerans grunder
• lär sig grunderna i filmskanning
• lär sig grunderna i exponering
• lär sig grunderna i filmframkallning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen