Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Praktik » Praktik » Praktik 4

Praktik 4

Utfšrandeplaner
Kod: MK13PR04
Namn: Praktik 4
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• behärskar projektarbete
• har en gedigen insikt i yrkeslivet som fotograf
• innehar en bred kännedom inom sin bransch inför arbetet med sitt lärdomsprov
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen