Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Praktik » Praktik » Praktik 3

Praktik 3

Utfšrandeplaner
Kod: MK13PR03
Namn: Praktik 3
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• känner till principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet
• är flexibel och kan aktivt söka lösningar till och tillämpa sina färdigheter i aktuella fotouppdrag
• ser tydligt kopplingen mellan studiehelheten visuell produktion och praktik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen