Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Praktik » Praktik » Praktik 2

Praktik 2

Utfšrandeplaner
Kod: MK13PR02
Namn: Praktik 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• kan använda projektarbetsmetoder
• utvecklar sin professionella profil
• kan använda fotobranschens terminologi
• har skaffat sig erfarenhet av mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga och trygga arbetsmetoder samt inser avsikten med arbetarskyddet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen