Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Praktik » Praktik » Praktik 1

Praktik 1

Utfšrandeplaner
Kod: MK13PR01
Namn: Praktik 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• kan arbeta i arbetsgrupper, beakta andra mänskor och samarbeta
• kan tillämpa branschens arbetsmetoder
• förstår branschens väsentliga produktionsmetoder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen