Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Analys » Individuellt projektarbete-Avslutning

Individuellt projektarbete-Avslutning

Utfšrandeplaner
Kod: MK13AN11
Namn: Individuellt projektarbete-Avslutning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studernade
• kan självständigt producera en visuell helhet
• kan försvara sitt examensarbete vid alla seminarier och samtidigt ta till sig kommentarer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen