Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Analys » Individuellt projektarbete-Utförande

Individuellt projektarbete-Utförande

Utfšrandeplaner
Kod: MK13AN10
Namn: Individuellt projektarbete-Utförande
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studernade
• kan självständigt producera en visuell helhet
• studerande kan koordinera examensarbetets externa och interna handlednings resurs
• klarar av att fullfölja sin egen plan och vid behov göra förbättringar vid behov
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen