Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Teknik » Färglära och teckning

Färglära och teckning

Utfšrandeplaner
Kod: MK13TE01
Namn: Färglära och teckning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• kan se och analysera färg, ljus och skugga
• behärskar grunderna i färglära
• kan tillämpa färglära
• kan grunderna i teckning
• kan skissa egna idéer
• kan tolka omgivningen via färg- och form
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen