Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Bildjournalistik » Fördjupning i bildjournalistik

Fördjupning i bildjournalistik

Utfšrandeplaner
Kod: MK13BI09
Namn: Fördjupning i bildjournalistik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan självständigt planera, genomföra och presentera omfattande fotografiskt arbete med dokumentär grund
• har mognat genom att få mera ansvar
• kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt och muntligt
• behärskar ett abstrakt tänkande
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen