Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Fotokonst » Fotoprojekt 2

Fotoprojekt 2

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FO10
Namn: Fotoprojekt 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Fotoprojekt 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• behärskar projektarbete med utomstående part
• kan planera och utföra ett visuellt projekt med utomstående beställare
• behärskar kommunikation med kund
• kan initiera egna projekt med utomstående kund
• kan dokumentera och presentera slutresultatet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen