Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Fotokonst » Fotokonst 3-Utställning

Fotokonst 3-Utställning

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FO09
Namn: Fotokonst 3-Utställning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fotokonst 3-Planering
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan planera och utföra alla delar i en utställning
• kan analysera eget och andras alster (i text och muntligt)
• behärskar kommunikation med press
• klarar av att presentera, analysera och förbättra sin produktion
• har en färdig representativ visningsportfolio och en välgjord CV
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen